Hinke Huisman

Beeldend kunstenaar

Alle kunsten leveren een bijdrage aan de grootste kunst van alle; levenskunst, de kunst het leven te leven. -Bertolt Brecht

Mijn werk en leven zijn in voortdurende wisselwerking met elkaar. Kijken, schilderen en maken; het is wat ik doe en wie ik ben.

Atelier HH Frederiksoord 1500x1500
2021-11-Hinke Huisman- 1600x1600 BW
Art-2018-HinkeHuisman-1120x1120-BW
Atelier HH Frederiksoord 1500x1500
2021-11-Hinke Huisman- 1600x1600 BW

Verhalen vertellen in vorm is misschien de beste omschrijving van het werk van Hinke. Tekenen, schilderen, fotograferen, schrijven, beeldhouwen, bouwen. Elke techniek heeft een eigen kwaliteit en zeggingskracht.

Naast eigen werk inspireert Hinke graag anderen tot het ontwikkelen van creativiteit. Alle informatie over de workshops en trainingen vind je op de site van het atelier.

Rode draad in wat ik doe is de relatie natuur-mens-natuur. Hoe we ons verhouden tot onze omgeving en vooral hoe rijk die omgeving is als we werkelijk kijken.

Ik werk vanuit techniek en experiment, de twee- en driedimensionale werken die ontstaan zijn een product in dit voortdurend proces. Ongebruikelijke materiaalkeuzes, toevallige vondsten en de elementen krijgen een rol in het geheel.

In het werk is altijd een hoofdrol weggelegd voor het materiaal. Stoere boomwortels, korrelig koffiedik en vloeibare walnoteninkt maken het beeld.

Zoals de natuur meebeweegt met wat zich aandient, is er ook in het beeldend proces ruimte voor toeval. Of eigenlijk serendipiteit. Ik hoop iets waardevols vinden waar ik eigenlijk niet naar op zoek was. Zo ontstaat synergie en is het verhaal meer dan de som der delen.

Hinke werkt in een atelier in de oude Tuinbouwschool in Frederiksoord. Bel 06-29008154 of mail hinke@hinkehuisman.nl voor een afspraak.

Art-2018-HinkeHuisman-1120x1120-BW

Hinke Huisman, Meppel 6 augustus 1980

1992 HAVO, RSG Steenwijk

1997 HBO Kunst & Design, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

2001 Medewerker, Galerie ECCE Rotterdam

2002 Autonome Beeldende Kunst, Willem de Kooning Academie Rotterdam

2003 Adviseur, Hans Verkerk Keukens Rotterdam

2005 Lerarenopleiding beeldende vakken, NHL

2006 Docent Styling, MBO Clusius College Hoorn

2008 Docent cultuurbeschouwing, Academie Artemis Amsterdam

2013 Museumdocent, Zuiderzeemuseum Enkhuizen

2014 Atelier Hinke Huisman Naarden, hinkehuisman.nl

2021 Atelier Hinke Huisman Frederiksoord